söndag 3 september 2017

Material med agens


"Icke bara människor, utan också ickemänniskor, nonhumans, har agens, det vill säga kan få saker att hända, kan påverka och göra skillnad. Det som brukar förstås som ett passivt objekt, som exempelvis en penna, kan här uti-från actor-network-theory förstås som en aktör. Att tänka sig att något icke mänskligt har agens kan tyckas märkligt. Kan en sak verkligen göra något?"                                                                                         Karin Hultman 2011

ReMida tar hjälp av posthumanisktiska perspektiv och Karin Hultmans avhandling för att koppla teori till den praktik som pågår dagligen på ReMida. Vi är övertygade om att material har agens och att det spelar oerhörd stor roll vilket material vi erbjuder och på vilket sätt det presenteras i vår pedagogiska miljö.
Även om vi dagligen ser "bevis" på detta är det inte helt lätta teorier att förstå och sätta ord på. Vi är därför oerhört glada att Karin Hultman själv kommer och besöker oss för att hjälpa till med detta den 28 och 29 september. Läs mer om det här:


http://www.vaggeryd.se/utbildning-och-barnomsorg/remida/studiebesok/material-med-agens.html

Vi tänker att detta arbete går hand i hand med projektet "Hållbar framtid", som vi också fokuserar på.
Karin skriver i sin avhandling:
Vidare kan intresset för posthumanistisk teoribildning förstås i ljuset av de intensifierade debatterna om klimatförändringar som kan sägas aktualiserar behovet av teorier som kan förstå naturen som agentisk och går bortom uppdelningar mellan natur och kultur, människor och icke människor.

Vill vi arbeta för en hållbar framtid är det är omöjligt att fortsätta rådande synsätt med människan i centrum. ReMida vill vara med och bidra till en "synvända" där människan istället blir en del av naturen och det som finns runt omkring oss. På det viset kan vi inte fortsätta att använda och "slösa" på material i samma utsträckning som i dag, utan istället visa en  respekt för material och tillgångar. Genom arbetet med återbruksmaterial på ett varsamt tillsammans med barn  och pedagoger hoppas vi kunna bidra på något vis med detta.

tisdag 6 juni 2017

"Time-for -interaction"ReMida har äntligen kunnat arbeta tillsammans med en konstnär "ute i samhället" tack vare ett EU projekt som kallas "Time-for -interaction". Det är ett samarbetsprojekt mellan Sverige, Österrike och Tyskland inom LEADER.


Under två veckors tid har ReMida flyttat ut till bostadsområdet Saturnus i Skillingaryd tillsammans med konstnär Jasmine Cederqvist.Där har vi bjudit in alla som bor i området att vara med och skapa sin egna unika fågel i metall genom att dekorera den med dekorfilm. Alla fåglar ska sedan sättas upp på husfasaderna i en gemensam flock/konstverk. Tanken med fåglarna är symbolisk: fåglar tillhör inget speciellt land och känner inga landsgränser,de flyttar dit de vill.
Vi funderar också kring varför flyttar fåglar? Varför flyttar människor? Vad är det för skillnad på att flytta och att fly?
Tanken med projektet är också att skapa en positiv mötesplats i bostadsområdet där alla som bor kan mötas och arbeta med något praktiskt och samtidigt får chans att prata med sin granne. Alla delar är viktiga för att skapa ett stort, gemensamt konstverk. 
lördag 25 mars 2017

"Flyktfåglar"


Vi har nu påbörjat vårt projekt "Flyktfåglar" tillsammans med konstnär Jasmine Cederqvist. Elever och lärare  på Svenarums skola ska skapa ett gemensamt konstverk, som ska pryda skolan. Var och en får dekorera sin egen fågel i galvaniserad plåt med dekorplast. Det gör de med hjälp av tekniken "måla med sax". Tekniken är inspirerad av den franske konstnären Henri Matisse och innebär att alla mönster klipps ut i färgade fält.

 Alla fåglar blir unika och ska sedan ingå i den stora flocken. 


I samband med projektet pratar vi om flytt och flykt, varför flyttar fåglar? Varför flyttar människor?
Flyttfåglar "tillhör" inget land och känner inga landsgränser.


tisdag 28 februari 2017

Hållbar framtid

ReMidas arbete består av "tre ben": estetik, pedagogik och hållbar utveckling ( ekologi benämner de det i Italien). Vi är därför glada att all personal inom förskolan i Vaggeryds kommun nu påbörjar ett treårigt utvecklingsarbete som heter "Hållbar framtid" I går startade vi upp med en gemensam föreläsning med Sanne Björklund från "Gröntänk".
Vi tror och hoppas att ReMida ska kunna bli en resurs i detta arbete. 
I Sannes bok "Lärande för hållbar utveckling i förskolan" ( 2014) kan vi läsa på sidan 31:

Vi behöver tänka nytt och tänka något annat än tidigare. Därför är det viktigt att vi också ger utrymme för möjligheten att öva sig i kreativt tänkande.Att reproducera kunskap generationer emellan måste fortfarande vara en del av lärandet. Men att ifrågasätta och sätta i gång processer som utmanar redan känd kunskap är absolut nödvändigt för att vi ska kunna förändra, och det är förändring som krävs för att vi ska kunna skapa en hållbar utveckling.


ReMida önskar vara med och så frön av kreativitet i skolor, förskolor och fritidshem. Det ska vara tillåtet och önskvärt med nya tankar och idéer. Genom att använda rest-och spillmaterial kan vi bidra till modet hos barn och elever att "tänka utan för ramar och boxar". Rest- och spillmaterialet bjuder in till att tänka själv, det finns inga mallar eller givna lösningar. Ett material som inte står för ett rätt eller fel utan för ett ständigt nytänkande och lekfullt skapande, som kan bidra till mer möjlighetstänkande!
ReMida arbetar också med konstnärer på olika sätt tillsammans med barn och elever, vilket vi hoppas kan bidra till ett förändrat lärande och ny syn på kunskap.

tisdag 13 december 2016

En 172 år gammal ek, en träskulptör, massor av elever, 2½ års arbete

För 2½ år sedan sågades denna eken ner i Jönköping, pga att det skulle byggas på den platsen. ReMida fick ta del av eken för att tillsammans med träskulptör Ulf Celén och elever arbeta med den på olika sätt. Eken hamnade på parkeringen utanför ReMida. 


Det första konstverk vi gjorde blev skolgårdskonst till Hjortsjöskolan. Ett konstverk som man både kan sitta och klättra på. Alla konstverk är inspirerade av elevernas egna skisser och de är elever som också har huggt med bildhuggarjärn och målat.
Det andra konstverket är gjort på Sörgårdsskolan under deras temavecka kring sagoväsen. Det är en grenar som sågats tunt i skivor och barnens egna sagoväsen som huggts in.
En stor del av stammen har blivit till detta djur/soffa/vikingabåt som finns utanför ReMida. Det är många olika klasser som varit här och arbetat med den.
På Fågelforsskolan 6-9 finns dessa fantasyfigurer i biblioteket. Två av ekens grenar.
Svenarums skola har arbetat med mindre grenar från eken och inspirerats av de olika formerna för att skapa egna krokar och förgylla dem med äkta guld.

Hela detta projekt med eken är ett Skapande skola projekt som finasieras av Statens kulturråd.

Det är fantastiska konstverk som skapats, men det mest fantastiska är alla MÖTEN, mellan elever, träskulptör, verktyg, material och fantasi.onsdag 16 november 2016

Ditt bästa lekminne

Vilket är ditt bästa lekminne? är en fråga vi bruka ställa både när vi har föräldramöten på ReMida och till olika personalgrupper. De flesta gångerna har vi använt oss av en reflektionsmodell som vi kallar för "karusellen", vilket innebär kort svarstid. Du ska svara det som först "dyker upp" och inte ägna tid åt fina formuleringar. När vi har läst många,många av de här svaren kan vi sammanfatta att det som ofta återkommer är olika lekar utomhus, i skogen, naturen,  vid bäcken, klätterträdet, bygga koja, bollsporter och liknande Väldigt, väldigt sällan är det någon som nämner någon speciell leksak eller teknisk "apparat"som spontant dyker upp som bästa lekminne. Det är med andra ord svårt att "köpa sig bra lekminnen". Kan vara bra att påminna sig om nu när julklappstiderna närmar sig. 

söndag 16 oktober 2016

Respekt för materialet


På Remida arbetar vi ständigt med respekten för materialet. I vårt samhälle med stor konsumtion och förbrukning av material är det av största vikt att påminnas om återbrukstanken.  Vi önskar att vårt material ska användas om och om igen. När vi ordnar workshop på ReMida sammanfogar vi i stort sett aldrig något material utan använder det på andra sätt genom att t.ex. göra läggcollage och ev. spara det genom att ta en bild eller att arbeta med animation, där vi genom att filma materialet ger det liv och rörelse. Något förbud att sammanfoga material från ReMida finns det däremot inte. Det är betydligt bättre att använda material från ReMida för att göra t.ex. sitt julpyssel än att köpa in nytt material att pyssla med. Däremot uppmuntrar vi gärna till gemensamma större projekt där många barn är delaktiga under längre tid med att arbeta med något, som t.ex. en del i temaarbetet.  Det finns en risk när materialet hamnar i ateljén att det blir ett tidsfördrivande pyssel, som läggs på hyllan och tas hem varje eftermiddag, olika skapelser dag efter dag. Blandas olika material och limmas ihop, trä, tyg, papp och metall försvåras återvinningen när ”konstverket” så småningom ska slängas hemma. Detta är som sagt var en ”balansgång”, eftersom vi vet av erfarenhet att många barn gillar att limma, tejpa och skapa,  det kräver eftertänksamhet och reflektion i arbetslaget kring vårt förhållningssätt till materialet.  I stället för att limma knappar, kapsyler och annat på ett papper, som ändå blir för tungt att hänga upp, kanske man kan arbete med att limma papper på papper och knapparna kan användas på annat sätt t.ex. i ett läggcollage

Bildskapande på OH apparaten

Vi har på Remida aldrig hört några protester från barnen när det är dags att plocka ihop och sortera tillbaka det de byggt under dagen. Det känns helt överflödigt att på ReMida skapa nya produkter , samt att erbjuda produkter att ta med hem, det får man göra på så många andra ställen som t.ex. hos tandläkaren och när man äter hamburgare på restaurang. På ReMida arbetar vi istället mycket med att UTFORSKA själva materialet och vara nyfikna på hur det blir i mötet med t.ex. vatten och ljus. Det är upplevelsen, lärandet och nya spännande frågor de får med sig hem.
När jag besökte en förskola förra veckan berättade de att de uppmuntrade barnen att vara rädda om ReMida materialet, som de hade LÅNAT. Tänker att det är en klok inställning att vi LÅNAR material, som sedan någon annan ska använda. Trots att det mesta material har de haft sedan ReMida öppnade för snart fem år sedan, men hela tiden med tanken att när de inte vill använda det längre lämnar de tillbaka det till ReMida och då ska några andra barn få möjlighet att använda det.

Så skulle vi alla tänka om jordens resurser – DE LÅNAR VI!